referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Opolskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat oleski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 48 48


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 447
3 511
3 510
41.55%
37
3 473
2 881
592
6 021
2 609
2 608
43.32%
24
2 584
2 080
504
14 913
7 295
7 292
48.90%
52
7 240
6 118
1 122
11 378
7 050
7 048
61.94%
36
7 012
5 954
1 058
3 561
1 394
1 393
39.12%
16
1 377
1 004
373
6 717
3 635
3 634
54.10%
37
3 597
2 770
827
3 285
1 256
1 256
38.23%
15
1 241
904
337
Ogółem
54322
26750
26741
49.23%
217
26524
21711
4813