referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Opolskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat kędzierzyńsko-kozielski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 59 59


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
51 949
31 579
31 568
60.77%
158
31 410
27 941
3 469
6 161
2 939
2 939
47.70%
22
2 917
2 511
406
5 294
2 123
2 123
40.10%
32
2 091
1 696
395
6 887
2 870
2 870
41.67%
40
2 830
2 308
522
3 819
1 781
1 781
46.64%
19
1 762
1 518
244
6 831
2 834
2 834
41.49%
25
2 809
2 298
511
Ogółem
80941
44126
44115
54.50%
296
43819
38272
5547