referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Mazowieckie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat żuromiński - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 27 27


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 259
1 804
1 804
42.36%
14
1 790
1 144
646
4 057
2 050
2 050
50.53%
29
2 021
1 475
546
5 767
2 733
2 733
47.39%
36
2 697
1 767
930
3 706
1 493
1 493
40.29%
19
1 474
845
629
2 928
1 027
1 027
35.08%
15
1 012
587
425
11 143
5 713
5 705
51.20%
58
5 647
4 357
1 290
Ogółem
31860
14820
14812
46.49%
171
14641
10175
4466