referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Mazowieckie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat wołomiński - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 109 109


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 582
8 246
8 238
65.47%
46
8 192
5 824
2 368
15 458
8 869
8 869
57.37%
62
8 807
6 334
2 473
15 603
9 965
9 964
63.86%
41
9 923
7 136
2 787
12 731
8 595
8 586
67.44%
33
8 553
6 235
2 318
4 904
2 426
2 426
49.47%
34
2 392
998
1 394
6 134
2 778
2 778
45.29%
46
2 732
1 655
1 077
6 249
3 252
3 252
52.04%
42
3 210
1 947
1 263
4 378
1 974
1 974
45.09%
27
1 947
837
1 110
13 857
7 640
7 634
55.09%
78
7 556
4 588
2 968
2 563
1 018
1 018
39.72%
10
1 008
492
516
13 623
7 284
7 279
53.43%
67
7 212
4 608
2 604
37 497
23 462
23 450
62.54%
150
23 300
16 856
6 444
Ogółem
145579
85509
85468
58.71%
636
84832
57510
27322