referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Mazowieckie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat warszawski zachodni - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 47 47


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
15 481
9 210
9 209
59.49%
66
9 143
6 809
2 334
6 726
4 501
4 500
66.90%
30
4 470
3 468
1 002
2 948
1 517
1 516
51.42%
22
1 494
852
642
6 439
3 466
3 464
53.80%
30
3 434
2 548
886
14 507
9 841
9 841
67.84%
60
9 781
7 486
2 295
15 321
9 022
9 012
58.82%
49
8 963
6 213
2 750
9 878
5 995
5 992
60.66%
52
5 940
4 237
1 703
Ogółem
71300
43552
43534
61.06%
309
43225
31613
11612