referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Mazowieckie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat szydłowiecki - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 30 30


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 110
2 146
2 145
41.98%
46
2 099
1 558
541
3 759
1 629
1 629
43.34%
24
1 605
1 039
566
3 348
1 330
1 329
39.70%
16
1 313
660
653
4 255
2 048
2 048
48.13%
36
2 012
1 315
697
15 227
7 691
7 686
50.48%
70
7 616
5 812
1 804
Ogółem
31699
14844
14837
46.81%
192
14645
10384
4261