referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Mazowieckie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat sokołowski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 55 55


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14 482
8 987
8 987
62.06%
53
8 934
6 331
2 603
3 144
1 776
1 776
56.49%
21
1 755
483
1 272
2 159
1 051
1 051
48.68%
19
1 032
421
611
4 192
2 271
2 271
54.17%
43
2 228
979
1 249
5 608
2 879
2 879
51.34%
35
2 844
1 063
1 781
4 805
2 647
2 647
55.09%
26
2 621
1 107
1 514
3 391
1 992
1 992
58.74%
40
1 952
936
1 016
4 974
2 618
2 618
52.63%
31
2 587
1 091
1 496
4 079
2 241
2 241
54.94%
23
2 218
1 051
1 167
Ogółem
46834
26462
26462
56.50%
291
26171
13462
12709