referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Mazowieckie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat sochaczewski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 53 53


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
30 498
17 328
17 325
56.81%
135
17 190
13 337
3 853
3 225
1 389
1 389
43.07%
16
1 373
692
681
4 847
2 297
2 296
47.37%
27
2 269
1 013
1 256
4 282
1 647
1 647
38.46%
22
1 625
827
798
4 481
2 011
2 010
44.86%
22
1 988
1 102
886
2 707
1 195
1 194
44.11%
18
1 176
486
690
6 426
3 018
3 017
46.95%
40
2 977
1 715
1 262
8 321
4 506
4 506
54.15%
40
4 466
2 934
1 532
Ogółem
64787
33391
33384
51.53%
320
33064
22106
10958