referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Mazowieckie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat sierpecki - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 34 34


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
15 231
8 414
8 411
55.22%
60
8 351
6 820
1 531
4 529
1 911
1 911
42.19%
24
1 887
1 084
803
4 671
1 955
1 955
41.85%
32
1 923
1 183
740
3 226
1 481
1 480
45.88%
15
1 465
836
629
5 245
2 232
2 232
42.55%
31
2 201
1 361
840
3 423
1 351
1 350
39.44%
13
1 337
888
449
5 446
2 643
2 643
48.53%
25
2 618
1 404
1 214
Ogółem
41771
19987
19982
47.84%
200
19782
13576
6206