referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Mazowieckie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat przysuski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 34 34


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 752
1 652
1 652
44.03%
32
1 620
1 113
507
3 977
1 855
1 855
46.64%
24
1 831
1 042
789
2 969
1 591
1 591
53.59%
23
1 568
652
916
3 359
1 786
1 786
53.17%
20
1 766
748
1 018
3 283
1 594
1 585
48.28%
32
1 553
537
1 016
10 200
5 478
5 470
53.63%
39
5 431
3 853
1 578
3 508
1 896
1 896
54.05%
33
1 863
849
1 014
4 295
1 878
1 878
43.73%
19
1 859
1 083
776
Ogółem
35343
17730
17713
50.12%
222
17491
9877
7614