referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Mazowieckie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat przasnyski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 55 55


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 737
7 955
7 952
57.89%
64
7 888
5 837
2 051
8 054
3 546
3 546
44.03%
67
3 479
2 044
1 435
3 124
1 373
1 372
43.92%
20
1 352
678
674
5 489
2 435
2 435
44.36%
41
2 394
1 490
904
3 149
1 456
1 456
46.24%
21
1 435
795
640
2 855
1 362
1 356
47.50%
11
1 345
537
808
5 511
2 462
2 462
44.67%
42
2 420
1 221
1 199
Ogółem
41919
20589
20579
49.09%
266
20313
12602
7711