referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Mazowieckie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat płoński - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 59 59


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
17 652
9 933
9 933
56.27%
56
9 877
7 805
2 072
3 531
1 989
1 988
56.30%
17
1 971
1 516
455
6 115
2 677
2 677
43.78%
38
2 639
1 448
1 191
6 350
2 076
2 076
32.69%
17
2 059
1 050
1 009
3 082
1 370
1 370
44.45%
10
1 360
544
816
2 097
920
920
43.87%
11
909
522
387
5 366
2 065
2 065
38.48%
20
2 045
1 001
1 044
3 799
1 630
1 630
42.91%
29
1 601
1 003
598
5 250
1 989
1 989
37.89%
23
1 966
1 165
801
7 073
2 912
2 910
41.14%
28
2 882
1 466
1 416
4 645
2 033
2 033
43.77%
33
2 000
1 222
778
4 319
1 598
1 598
37.00%
15
1 583
900
683
Ogółem
69279
31192
31189
45.02%
297
30892
19642
11250