referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Mazowieckie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotycz±cego przyst±pienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat płocki - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 77 77


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 599
2 779
2 777
42.08%
29
2 748
1 685
1 063
6 427
2 811
2 810
43.72%
38
2 772
1 674
1 098
5 753
2 493
2 492
43.32%
36
2 456
1 338
1 118
4 646
2 058
2 058
44.30%
35
2 023
1 043
980
6 572
2 698
2 696
41.02%
39
2 657
1 687
970
8 368
4 043
4 043
48.32%
46
3 997
2 467
1 530
3 696
1 625
1 625
43.97%
21
1 604
1 095
509
5 003
2 116
2 116
42.29%
31
2 085
1 163
922
2 959
1 346
1 346
45.49%
9
1 337
1 033
304
5 177
2 248
2 247
43.40%
31
2 216
1 414
802
3 592
1 653
1 653
46.02%
35
1 618
747
871
3 477
1 672
1 671
48.06%
18
1 653
1 132
521
6 835
3 193
3 192
46.70%
32
3 160
2 152
1 008
5 730
2 520
2 520
43.98%
30
2 490
1 435
1 055
4 843
2 276
2 276
47.00%
21
2 255
1 423
832
Ogółem
79677
35531
35522
44.58%
451
35071
21488
13583