referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Mazowieckie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat piaseczyński - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 76 76


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
18 426
10 259
10 253
55.64%
73
10 180
7 324
2 856
18 526
11 953
11 951
64.51%
109
11 842
9 469
2 373
10 250
6 600
6 599
64.38%
43
6 556
4 899
1 657
41 407
27 796
27 782
67.09%
195
27 587
22 928
4 659
5 752
2 884
2 882
50.10%
36
2 846
2 017
829
7 894
4 281
4 280
54.22%
41
4 239
2 508
1 731
Ogółem
102255
63773
63747
62.34%
497
63250
49145
14105