referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Mazowieckie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat otwocki - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 71 71


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 585
8 706
8 705
69.17%
51
8 654
6 393
2 261
33 869
22 100
22 095
65.24%
132
21 963
16 335
5 628
8 241
5 264
5 262
63.85%
54
5 208
3 177
2 031
12 513
8 035
8 033
64.20%
56
7 977
5 279
2 698
6 099
3 392
3 391
55.60%
47
3 344
1 857
1 487
2 715
1 532
1 532
56.43%
15
1 517
730
787
4 816
2 547
2 547
52.89%
20
2 527
1 320
1 207
6 644
3 857
3 855
58.02%
31
3 824
2 406
1 418
Ogółem
87482
55433
55420
63.35%
406
55014
37497
17517