referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Mazowieckie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat ostrowski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 66 66


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
17 524
9 441
9 438
53.86%
66
9 372
7 155
2 217
3 519
1 438
1 438
40.86%
18
1 420
434
986
2 323
1 427
1 427
61.43%
14
1 413
397
1 016
2 297
1 220
1 220
53.11%
12
1 208
778
430
9 566
4 614
4 612
48.21%
36
4 576
2 879
1 697
2 880
1 532
1 532
53.19%
14
1 518
566
952
9 661
4 528
4 528
46.87%
60
4 468
2 421
2 047
3 054
1 311
1 311
42.93%
21
1 290
557
733
1 518
594
594
39.13%
8
586
251
335
3 633
1 652
1 652
45.47%
22
1 630
748
882
3 171
1 471
1 471
46.39%
19
1 452
629
823
Ogółem
59146
29228
29223
49.41%
290
28933
16815
12118