referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Mazowieckie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat makowski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 48 48


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 960
4 357
4 355
54.71%
34
4 321
3 342
979
2 024
872
872
43.08%
10
862
392
470
4 107
2 046
2 046
49.82%
20
2 026
952
1 074
5 245
2 340
2 338
44.58%
31
2 307
1 277
1 030
1 356
628
628
46.31%
6
622
270
352
4 703
2 215
2 213
47.06%
35
2 178
1 182
996
3 685
1 814
1 814
49.23%
13
1 801
1 194
607
2 214
1 109
1 109
50.09%
16
1 093
444
649
2 805
1 393
1 393
49.66%
23
1 370
594
776
2 983
1 601
1 601
53.67%
18
1 583
798
785
Ogółem
37082
18375
18369
49.54%
206
18163
10445
7718