referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Mazowieckie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat łosicki - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 37 37


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 541
1 405
1 405
55.29%
15
1 390
540
850
8 735
4 731
4 731
54.16%
44
4 687
2 819
1 868
2 586
1 511
1 511
58.43%
16
1 495
450
1 045
4 181
2 263
2 259
54.03%
24
2 235
888
1 347
4 379
2 583
2 583
58.99%
28
2 555
1 250
1 305
3 880
2 151
2 151
55.44%
27
2 124
777
1 347
Ogółem
26302
14644
14640
55.66%
154
14486
6724
7762