referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Małopolskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat wielicki - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 71 71


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 141
3 105
3 104
50.55%
31
3 073
1 974
1 099
11 478
6 023
6 020
52.45%
52
5 968
4 187
1 781
8 243
5 129
5 126
62.19%
25
5 101
3 931
1 170
15 975
9 753
9 748
61.02%
69
9 679
7 167
2 512
35 116
20 316
20 292
57.79%
117
20 175
15 759
4 416
Ogółem
76953
44326
44290
57.55%
294
43996
33018
10978