referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Małopolskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat wadowicki - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 98 98


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
33 288
21 936
21 929
65.88%
144
21 785
17 215
4 570
7 386
3 843
3 842
52.02%
36
3 806
2 949
857
14 283
8 219
8 216
57.52%
66
8 150
5 608
2 542
4 314
2 237
2 234
51.78%
13
2 221
1 568
653
2 892
1 697
1 697
58.68%
11
1 686
1 271
415
6 825
3 729
3 728
54.62%
36
3 692
2 898
794
5 065
2 788
2 788
55.04%
29
2 759
1 929
830
5 150
2 985
2 984
57.94%
23
2 961
2 227
734
28 802
18 255
18 253
63.37%
119
18 134
14 770
3 364
8 231
5 161
5 161
62.70%
33
5 128
3 424
1 704
Ogółem
116236
70850
70832
60.94%
510
70322
53859
16463