referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Małopolskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat tarnowski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 128 128


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 102
4 038
4 034
49.79%
32
4 002
2 796
1 206
6 072
3 039
3 039
50.05%
36
3 003
1 683
1 320
9 425
5 404
5 402
57.32%
53
5 349
3 250
2 099
8 134
4 412
4 401
54.11%
29
4 372
2 905
1 467
7 116
3 517
3 517
49.42%
60
3 457
2 464
993
8 120
4 381
4 380
53.94%
52
4 328
2 478
1 850
5 020
2 731
2 731
54.40%
34
2 697
1 483
1 214
9 163
5 040
5 039
54.99%
45
4 994
3 230
1 764
15 947
9 232
9 230
57.88%
75
9 155
6 526
2 629
12 898
7 427
7 424
57.56%
76
7 348
4 432
2 916
7 858
4 398
4 397
55.96%
45
4 352
3 195
1 157
3 204
1 772
1 769
55.21%
24
1 745
1 228
517
9 404
5 369
5 363
57.03%
62
5 301
3 950
1 351
8 789
4 434
4 433
50.44%
64
4 369
2 786
1 583
13 892
7 231
7 226
52.02%
53
7 173
5 155
2 018
6 208
3 126
3 126
50.35%
45
3 081
1 860
1 221
Ogółem
139352
75551
75511
54.19%
785
74726
49421
25305