referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Małopolskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat oświęcimski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 99 99


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
33 994
23 291
23 286
68.50%
145
23 141
19 911
3 230
17 204
11 769
11 766
68.39%
58
11 708
9 600
2 108
10 143
6 912
6 909
68.12%
61
6 848
5 778
1 070
25 743
17 052
17 044
66.21%
101
16 943
13 387
3 556
5 784
3 535
3 535
61.12%
25
3 510
2 770
740
12 246
8 273
8 272
67.55%
48
8 224
6 623
1 601
3 043
2 009
2 009
66.02%
11
1 998
1 477
521
5 153
3 076
3 075
59.67%
21
3 054
2 434
620
6 771
4 270
4 270
63.06%
33
4 237
3 214
1 023
Ogółem
120081
80187
80166
66.76%
503
79663
65194
14469