referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Małopolskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat olkuski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 80 80


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 606
4 893
4 893
56.86%
36
4 857
3 938
919
6 218
3 521
3 521
56.63%
27
3 494
2 793
701
12 011
7 601
7 599
63.27%
62
7 537
6 090
1 447
40 696
25 147
25 135
61.76%
178
24 957
19 408
5 549
5 590
2 359
2 358
42.18%
42
2 316
1 131
1 185
18 326
9 934
9 933
54.20%
107
9 826
6 752
3 074
Ogółem
91447
53455
53439
58.44%
452
52987
40112
12875