referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Małopolskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat myślenicki - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 74 74


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 888
5 662
5 657
57.21%
37
5 620
3 873
1 747
6 414
3 642
3 642
56.78%
27
3 615
2 456
1 159
29 515
17 709
17 705
59.99%
95
17 610
12 654
4 956
7 372
3 754
3 754
50.92%
41
3 713
2 668
1 045
4 437
2 223
2 223
50.10%
22
2 201
1 333
868
5 447
2 679
2 676
49.13%
15
2 661
1 654
1 007
9 854
5 300
5 299
53.78%
36
5 263
3 805
1 458
5 600
3 025
3 025
54.02%
21
3 004
2 110
894
4 808
2 306
2 306
47.96%
22
2 284
1 331
953
Ogółem
83335
46300
46287
55.54%
316
45971
31884
14087