referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Małopolskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat miechowski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 57 57


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 303
2 805
2 804
44.49%
19
2 785
1 576
1 209
5 049
2 422
2 410
47.73%
45
2 365
1 252
1 113
4 020
1 652
1 652
41.09%
14
1 638
983
655
4 518
2 114
2 113
46.77%
21
2 092
1 193
899
16 109
8 193
8 189
50.83%
55
8 134
5 927
2 207
2 060
810
810
39.32%
8
802
458
344
3 247
1 369
1 368
42.13%
13
1 355
738
617
Ogółem
41306
19365
19346
46.84%
175
19171
12127
7044