referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Małopolskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat dąbrowski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 47 47


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 275
1 027
1 027
45.14%
11
1 016
520
496
15 332
7 461
7 456
48.63%
70
7 386
5 232
2 154
2 864
1 424
1 421
49.62%
11
1 410
696
714
2 756
1 350
1 350
48.98%
21
1 329
854
475
5 675
2 720
2 719
47.91%
33
2 686
1 511
1 175
5 223
2 371
2 368
45.34%
30
2 338
1 100
1 238
10 070
5 109
5 107
50.71%
59
5 048
3 387
1 661
Ogółem
44195
21462
21448
48.53%
235
21213
13300
7913