referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Małopolskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat chrzanowski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 80 80


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 709
5 700
5 698
58.69%
60
5 638
4 467
1 171
6 655
4 187
4 187
62.92%
47
4 140
3 380
760
40 492
26 535
26 515
65.48%
147
26 368
22 631
3 737
17 798
11 227
11 225
63.07%
106
11 119
9 318
1 801
27 572
18 007
18 004
65.30%
122
17 882
14 784
3 098
Ogółem
102226
65656
65629
64.20%
482
65147
54580
10567