referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Łódzkie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat zgierski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 100 100


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 390
6 626
6 623
53.45%
45
6 578
5 204
1 374
16 936
9 324
9 320
55.03%
78
9 242
7 099
2 143
47 282
29 181
29 165
61.68%
186
28 979
22 592
6 387
20 446
11 796
11 794
57.68%
77
11 717
8 866
2 851
3 905
1 760
1 759
45.04%
24
1 735
722
1 013
5 091
2 830
2 830
55.59%
30
2 800
1 490
1 310
4 334
2 381
2 381
54.94%
21
2 360
1 549
811
9 450
4 935
4 932
52.19%
53
4 879
3 158
1 721
8 245
4 531
4 527
54.91%
30
4 497
2 706
1 791
Ogółem
128079
73364
73331
57.25%
544
72787
53386
19401