referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Łódzkie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat wieluński - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 78 78


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 259
2 256
2 256
52.97%
34
2 222
1 265
957
3 514
2 006
2 006
57.09%
19
1 987
975
1 012
3 302
1 806
1 806
54.69%
20
1 786
1 197
589
4 255
2 415
2 415
56.76%
33
2 382
1 635
747
3 629
1 796
1 795
49.46%
39
1 756
1 083
673
3 603
1 847
1 847
51.26%
18
1 829
1 080
749
4 945
2 401
2 401
48.55%
31
2 370
1 492
878
2 733
1 493
1 493
54.63%
29
1 464
979
485
26 603
15 393
15 391
57.85%
96
15 295
12 194
3 101
5 111
2 444
2 444
47.82%
41
2 403
1 713
690
Ogółem
61954
33857
33854
54.64%
360
33494
23613
9881