referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Łódzkie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat sieradzki - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 92 92


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
36 278
22 733
22 727
62.65%
130
22 597
17 530
5 067
11 807
6 275
6 274
53.14%
86
6 188
2 706
3 482
3 273
1 658
1 658
50.66%
15
1 643
808
835
4 834
2 500
2 498
51.68%
29
2 469
1 439
1 030
4 536
2 260
2 259
49.80%
40
2 219
1 346
873
4 475
1 998
1 998
44.65%
24
1 974
881
1 093
2 360
1 378
1 377
58.35%
13
1 364
618
746
7 313
3 697
3 694
50.51%
69
3 625
1 874
1 751
10 669
5 332
5 332
49.98%
67
5 265
2 866
2 399
4 883
2 556
2 556
52.34%
28
2 528
1 026
1 502
5 732
3 188
3 188
55.62%
39
3 149
1 729
1 420
Ogółem
96160
53575
53561
55.70%
540
53021
32823
20198