referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Łódzkie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat rawski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 30 30


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14 317
8 162
8 155
56.96%
67
8 088
5 746
2 342
9 284
4 468
4 467
48.12%
57
4 410
1 886
2 524
3 163
1 284
1 283
40.56%
13
1 270
597
673
6 430
2 856
2 855
44.40%
34
2 821
1 280
1 541
1 405
598
598
42.56%
3
595
182
413
4 689
2 154
2 153
45.92%
27
2 126
707
1 419
Ogółem
39288
19522
19511
49.66%
201
19310
10398
8912