referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Łódzkie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat poddębicki - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 46 46


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 998
1 640
1 640
54.70%
20
1 620
646
974
3 063
1 523
1 523
49.72%
27
1 496
716
780
12 719
6 492
6 491
51.03%
64
6 427
4 184
2 243
6 191
3 090
3 090
49.91%
47
3 043
1 810
1 233
5 127
2 221
2 221
43.32%
33
2 188
1 038
1 150
4 468
2 080
2 080
46.55%
24
2 056
983
1 073
Ogółem
34566
17046
17045
49.31%
215
16830
9377
7453