referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Łódzkie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat piotrkowski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 67 67


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 833
1 670
1 670
43.57%
21
1 649
921
728
3 166
1 606
1 604
50.66%
21
1 583
658
925
6 733
2 769
2 769
41.13%
31
2 738
1 842
896
4 655
2 449
2 448
52.59%
34
2 414
747
1 667
3 045
919
919
30.18%
9
910
563
347
9 769
5 423
5 423
55.51%
57
5 366
2 672
2 694
3 049
1 389
1 389
45.56%
15
1 374
899
475
9 135
3 844
3 844
42.08%
61
3 783
2 224
1 559
11 597
5 993
5 987
51.63%
63
5 924
3 545
2 379
8 691
4 013
4 013
46.17%
36
3 977
1 933
2 044
6 088
3 588
3 587
58.92%
32
3 555
1 927
1 628
Ogółem
69761
33663
33653
48.24%
380
33273
17931
15342