referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Łódzkie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat opoczyński - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 69 69


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 815
2 249
2 248
46.69%
36
2 212
1 382
830
8 797
4 972
4 968
56.47%
56
4 912
2 890
2 022
3 738
1 809
1 809
48.39%
21
1 788
703
1 085
27 016
16 029
16 028
59.33%
137
15 891
10 336
5 555
3 441
1 801
1 801
52.34%
25
1 776
654
1 122
2 807
1 357
1 357
48.34%
21
1 336
598
738
5 778
3 148
3 148
54.48%
39
3 109
1 321
1 788
5 050
2 459
2 458
48.67%
37
2 421
1 320
1 101
Ogółem
61442
33824
33817
55.04%
372
33445
19204
14241