referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Łódzkie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat łódzki wschodni - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 49 49


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 564
5 277
5 277
61.62%
50
5 227
3 568
1 659
3 880
2 076
2 075
53.48%
28
2 047
892
1 155
18 267
10 862
10 857
59.44%
83
10 774
6 950
3 824
2 290
1 333
1 333
58.21%
10
1 323
761
562
6 557
3 931
3 930
59.94%
50
3 880
2 202
1 678
9 447
4 588
4 588
48.57%
43
4 545
2 709
1 836
Ogółem
49005
28067
28060
57.26%
264
27796
17082
10714