referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Łódzkie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotycz±cego przyst±pienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat łowicki - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 64 64


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
25 191
15 202
15 182
60.27%
110
15 072
11 613
3 459
4 949
2 228
2 228
45.02%
47
2 181
1 201
980
2 499
1 292
1 292
51.70%
18
1 274
454
820
3 737
1 676
1 675
44.82%
17
1 658
778
880
3 033
1 461
1 461
48.17%
25
1 436
658
778
3 547
1 906
1 904
53.68%
18
1 886
525
1 361
5 631
2 929
2 928
52.00%
45
2 883
1 355
1 528
5 314
2 423
2 422
45.58%
26
2 396
1 199
1 197
7 288
3 942
3 940
54.06%
53
3 887
2 333
1 554
5 006
2 719
2 715
54.23%
35
2 680
1 267
1 413
Ogółem
66195
35778
35747
54.00%
394
35353
21383
13970