referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Łódzkie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat łaski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 39 39


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 777
1 594
1 594
42.20%
17
1 577
884
693
22 965
12 789
12 787
55.68%
106
12 681
9 142
3 539
5 050
2 291
2 291
45.37%
24
2 267
1 416
851
6 484
2 969
2 969
45.79%
27
2 942
1 687
1 255
2 405
1 115
1 115
46.36%
10
1 105
517
588
Ogółem
40681
20758
20756
51.02%
184
20572
13646
6926