referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Lubuskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat żarski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 62 62


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 014
1 072
1 072
53.23%
11
1 061
862
199
31 380
18 021
18 019
57.42%
92
17 927
15 418
2 509
2 712
1 450
1 449
53.43%
8
1 441
1 126
315
5 706
3 009
3 008
52.72%
28
2 980
2 508
472
2 462
1 257
1 257
51.06%
18
1 239
957
282
15 422
8 559
8 559
55.50%
59
8 500
7 360
1 140
2 446
1 258
1 258
51.43%
10
1 248
994
254
4 487
2 209
2 209
49.23%
19
2 190
1 677
513
2 559
1 320
1 320
51.58%
12
1 308
970
338
8 493
4 224
4 224
49.74%
23
4 201
3 287
914
Ogółem
77681
42379
42375
54.55%
280
42095
35159
6936