referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Lubuskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat zielonogórski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 58 58


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 838
3 076
3 075
63.56%
20
3 055
2 424
631
2 540
1 437
1 436
56.54%
14
1 422
1 120
302
7 242
4 217
4 215
58.20%
48
4 167
3 533
634
4 307
2 338
2 338
54.28%
19
2 319
1 920
399
7 453
4 345
4 345
58.30%
45
4 300
3 766
534
20 000
12 021
12 014
60.07%
95
11 919
9 931
1 988
3 963
2 166
2 166
54.66%
25
2 141
1 853
288
2 467
1 344
1 344
54.48%
25
1 319
1 040
279
2 493
1 361
1 361
54.59%
4
1 357
1 184
173
11 192
6 586
6 585
58.84%
46
6 539
5 416
1 123
Ogółem
66495
38891
38879
58.47%
341
38538
32187
6351