referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Lubuskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat słubicki - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 27 27


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 191
2 584
2 584
49.78%
20
2 564
1 994
570
3 090
1 715
1 714
55.47%
6
1 708
1 280
428
4 761
2 632
2 632
55.28%
21
2 611
2 093
518
7 389
4 076
4 071
55.10%
22
4 049
2 923
1 126
15 260
9 106
9 106
59.67%
64
9 042
7 524
1 518
Ogółem
35691
20113
20107
56.34%
133
19974
15814
4160