referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Lubuskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat krośnieński - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 47 47


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 542
7 732
7 730
57.08%
37
7 693
6 791
902
2 497
1 344
1 344
53.82%
12
1 332
1 011
321
2 080
1 034
1 034
49.71%
12
1 022
815
207
3 800
1 938
1 938
51.00%
20
1 918
1 589
329
5 470
2 698
2 698
49.32%
23
2 675
2 161
514
14 932
8 802
8 798
58.92%
53
8 745
7 456
1 289
2 297
973
973
42.36%
6
967
759
208
Ogółem
44618
24521
24515
54.94%
163
24352
20582
3770