referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Lubelskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat zamojski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 111 111


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 065
1 986
1 986
48.86%
19
1 967
899
1 068
3 873
1 682
1 682
43.43%
24
1 658
676
982
4 479
2 615
2 614
58.36%
33
2 581
1 126
1 455
5 600
2 972
2 968
53.00%
49
2 919
1 555
1 364
4 662
2 687
2 688
57.66%
22
2 666
1 010
1 656
5 014
2 251
2 251
44.89%
29
2 222
1 209
1 013
4 906
2 114
2 114
43.09%
37
2 077
948
1 129
5 547
2 840
2 840
51.20%
72
2 768
1 094
1 674
5 175
2 847
2 847
55.01%
32
2 815
1 084
1 731
4 611
2 258
2 258
48.97%
41
2 217
872
1 345
4 321
2 275
2 275
52.65%
36
2 239
1 023
1 216
4 281
1 892
1 892
44.20%
20
1 872
780
1 092
9 654
4 654
4 654
48.21%
46
4 608
2 614
1 994
14 870
7 836
7 832
52.67%
77
7 755
4 266
3 489
5 759
2 824
2 824
49.04%
25
2 799
2 051
748
Ogółem
86817
43733
43725
50.36%
562
43163
21207
21956