referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Lubelskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat świdnicki - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 52 52


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
32 832
20 891
20 885
63.61%
89
20 796
16 190
4 606
5 859
3 017
3 017
51.49%
31
2 986
1 578
1 408
8 462
3 605
3 604
42.59%
31
3 573
1 993
1 580
3 379
1 516
1 516
44.87%
19
1 497
617
880
7 188
3 239
3 238
45.05%
48
3 190
2 081
1 109
Ogółem
57720
32268
32260
55.89%
218
32042
22459
9583