referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Lubelskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat rycki - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 64 64


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
15 102
9 283
9 280
61.45%
66
9 214
6 990
2 224
5 799
3 171
3 167
54.61%
45
3 122
834
2 288
3 251
1 845
1 844
56.72%
33
1 811
705
1 106
16 418
9 420
9 420
57.38%
121
9 299
5 233
4 066
4 472
2 276
2 274
50.85%
27
2 247
1 203
1 044
2 910
1 638
1 637
56.25%
18
1 619
941
678
Ogółem
47952
27633
27622
57.60%
310
27312
15906
11406