referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Lubelskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat puławski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 88 88


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
41 572
26 259
26 252
63.15%
134
26 118
20 740
5 378
3 388
1 584
1 581
46.66%
17
1 564
872
692
2 821
1 323
1 321
46.83%
18
1 303
844
459
5 807
2 894
2 890
49.77%
16
2 874
1 861
1 013
7 056
3 763
3 762
53.32%
35
3 727
2 051
1 676
6 238
3 254
3 251
52.12%
25
3 226
1 692
1 534
2 381
1 330
1 328
55.77%
15
1 313
601
712
7 918
4 684
4 684
59.16%
51
4 633
3 005
1 628
8 538
4 154
4 153
48.64%
40
4 113
2 790
1 323
3 760
2 001
2 001
53.22%
25
1 976
922
1 054
5 067
2 728
2 728
53.84%
33
2 695
1 488
1 207
Ogółem
94546
53974
53951
57.06%
409
53542
36866
16676