referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Lubelskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat opolski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 59 59


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 115
2 572
2 572
50.28%
36
2 536
1 071
1 465
5 765
2 554
2 554
44.30%
29
2 525
1 278
1 247
4 837
2 003
2 003
41.41%
24
1 979
1 172
807
3 976
1 728
1 728
43.46%
27
1 701
781
920
14 328
7 037
7 035
49.10%
75
6 960
4 071
2 889
12 547
6 965
6 964
55.50%
74
6 890
4 800
2 090
4 008
1 787
1 787
44.59%
26
1 761
894
867
Ogółem
50576
24646
24643
48.72%
291
24352
14067
10285