referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Lubelskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat łukowski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 85 85


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
24 112
14 457
14 443
59.90%
101
14 342
10 063
4 279
2 114
1 287
1 286
60.83%
11
1 275
892
383
4 543
2 291
2 290
50.41%
41
2 249
1 197
1 052
7 718
3 462
3 461
44.84%
40
3 421
1 607
1 814
11 630
6 476
6 474
55.67%
68
6 406
2 940
3 466
3 364
1 489
1 488
44.23%
23
1 465
544
921
7 173
3 541
3 541
49.37%
40
3 501
1 430
2 071
6 702
3 005
3 005
44.84%
41
2 964
1 057
1 907
5 567
3 138
3 134
56.30%
34
3 100
1 107
1 993
5 421
2 801
2 800
51.65%
34
2 766
1 177
1 589
4 158
1 924
1 923
46.25%
29
1 894
698
1 196
Ogółem
82502
43871
43845
53.14%
462
43383
22712
20671