referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Lubelskie - wyniki głosowania 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat lubelski - wyniki głosowania
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 118 118


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 345
5 961
5 960
57.61%
53
5 907
2 887
3 020
3 004
1 538
1 538
51.20%
32
1 506
499
1 007
9 682
4 592
4 592
47.43%
55
4 537
2 414
2 123
6 698
3 675
3 674
54.85%
44
3 630
1 637
1 993
4 981
2 579
2 578
51.76%
19
2 559
1 397
1 162
5 808
2 335
2 335
40.20%
28
2 307
1 102
1 205
8 474
4 527
4 527
53.42%
33
4 494
2 321
2 173
7 839
4 159
4 159
53.06%
30
4 129
2 233
1 896
4 180
1 880
1 880
44.98%
32
1 848
885
963
8 101
4 628
4 625
57.09%
46
4 579
2 195
2 384
11 273
5 901
5 900
52.34%
54
5 846
2 972
2 874
5 674
2 828
2 815
49.61%
18
2 797
1 479
1 318
4 582
2 198
2 194
47.88%
30
2 164
1 040
1 124
5 655
3 065
3 065
54.20%
35
3 030
1 693
1 337
4 311
2 242
2 242
52.01%
37
2 205
787
1 418
2 685
1 318
1 318
49.09%
12
1 306
438
868
Ogółem
103292
53426
53402
51.70%
558
52844
25979
26865