referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo Lubelskie - Frekwencja 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotycz±cego przyst±pienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Powiat lubartowski - frekwencja
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 85 85


Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
4:2 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
18 418
11 714
11 712
63.59%
87
11 625
8 878
2 747
3 462
1 825
1 825
52.72%
40
1 785
644
1 141
4 837
2 107
2 107
43.56%
37
2 070
1 033
1 037
2 510
1 066
1 065
42.43%
11
1 054
596
458
5 017
2 664
2 663
53.08%
52
2 611
1 337
1 274
5 439
2 627
2 627
48.30%
48
2 579
1 407
1 172
7 313
3 917
3 915
53.53%
64
3 851
2 210
1 641
5 181
2 412
2 412
46.55%
44
2 368
1 113
1 255
4 901
2 464
2 464
50.28%
30
2 434
1 104
1 330
4 340
2 480
2 480
57.14%
35
2 445
945
1 500
3 385
1 657
1 657
48.95%
31
1 626
770
856
3 684
2 059
2 059
55.89%
23
2 036
854
1 182
2 708
1 362
1 361
50.26%
25
1 336
528
808
Ogółem
71195
38354
38347
53.86%
527
37820
21419
16401