referendum 2003:

Wizualizacja wyników
Dane w arkuszach
Transmisje wideo
Komunikaty PKW
Akty prawne
Strona główna PKW


       Referendum 2003 »  Kraj »  Województwo »  Powiat lubartowski - Frekwencja 
Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej


 

Kamionka - frekwencja
 frekwencja
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
0 9 9


numer obwodu
Wyszczególnienie
liczba osób uprawnionych
do
głosowania
liczba osób, którym
wydano karty do głosowania
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
5:3 x 100%

liczba
głosów nieważnych
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Samoklęski lokal Szkoły Podstawowej, Samoklęski
762
362
362
47.51%
6
356
166
190
2.
Syry lokal remizo-świetlicy
371
209
209
56.33%
11
198
74
124
3.
Starościn lokal Szkoły Podstawowej
497
235
235
47.28%
1
234
87
147
4.
Wólka Krasienińska lokal remizo-świetlicy
234
101
101
43.16%
2
99
49
50
5.
Kamionka lokal byłej Szkoły Podstawowej
755
421
421
55.76%
0
421
290
131
6.
Kamionka lokal Biblioteki Gminnej
766
437
437
57.05%
10
427
241
186
7.
Kierzkówka lokal świetlicy wiejskiej
357
212
212
59.38%
1
211
100
111
8.
Kozłówka lokal Świetlicy wiejskiej
689
369
368
53.41%
11
357
187
170
9.
Siedliska lokal świetlicy wiejskiej
586
318
318
54.27%
10
308
143
165
Ogółem
5017
2664
2663
53.08%
52
2611
1337
1274